Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
373 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/373/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-15 08:38:31, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIV/373/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 28 lutego 2005r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika.

 

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/233/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika wprowadza się następujące zmiany :

1/ w rozdziale 4 „Założenia programu rewitalizacji miasta Prudnika w okresie 2004 – 2006” pkt 4.2. „Podział pierwszego etapu programu rewitalizacji na projekty” otrzymuje brzmienie”

„Pierwszy, pilotażowy etap programu rewitalizacji miasta Prudnika obejmować będzie 7 następujących projektów:

• modernizacja budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Klasztornej (kwartały :K9,  K17)

• modernizacja budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Sobieskiego ( kwartały : K3, K4,K5)

• modernizacja budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Damrota (kwartały K5,K 14,K6)

• modernizacja budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Królowej Jadwigi (kwartały  K15,K6)

• modernizacja infrastruktury drogowej ulic: Tkackiej oraz Batorego ( kwartały : K4,K5.K14,K13 )

• rewitalizacji infrastruktury drogowej ul. Plac Zamkowy oraz budynków poszpitalnych  ( kwartał K6)

• rewitalizacji dawnego budynku mieszkalnego oraz obiektów i otoczenia Muzeum Ziemi Prudnickiej ( kwartał K 14).

 

W ramach każdego z w/w projektów realizowane będą zadania inwestycyjne obejmujące modernizacje :

   budynków

   ulic i chodników

   terenów zielonych

2/ w rozdziale 5 „Planowane działania w latach 2004 – 2006 na rewitalizowanym obszarze miasta  Prudnika” w pkt 5.1 „Planowane działania przestrzenne” , ppkt. „Działania związane

z modernizacja budynków oraz infrastruktury technicznej na terenach będących przedmiotem pierwszego etapu programu rewitalizacji” otrzymuje brzmienie:

„W ramach realizacji pierwszego etapu programu rewitalizacji miasta Prudnika podjęte zostaną działania techniczne związane z:

• modernizacją budynków ·  oraz infrastruktury drogowej ulicy Klasztornej

• modernizacją budynków ٠ oraz infrastruktury drogowej ulicy Sobieskiego

• modernizacją budynków ٠ oraz infrastruktury drogowej ulicy Damrota

• modernizacją budynków oraz infrastruktury drogowej ulicy Królowej Jadwigi oraz Placu Zamkowego

• modernizacja infrastruktury drogowej ulic: Tkackiej oraz Batorego

• rewitalizacją budynków poszpitalnych zlokalizowanych przy ul. Piastowskiej

• rewitalizacji dawnego budynku mieszkalnego oraz obiektów i otoczenia Muzeum Ziemi Prudnickiej.

W ramach każdego z w/w projektów realizowane będą zadania inwestycyjne obejmujące modernizacje :

• budynków obejmujące m.in. w zależności od stanu technicznego remontowanego obiektu :

-         konserwację dachu,

-         remont elewacji frontowej,

-         remont elewacji od podwórka,

-         malowanie klatki schodowej,

-         wymianę stolarki okiennej,

-         remont wewnętrznej instalacji zasilającej,

-         wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej,

-         wymianę instalacji gazowej,

-         naprawę schodów ( stopni, poręczy),

-         wymianę drzwi,

-         wymianę podłóg na strychu,

-         wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych,

-         adaptację poddaszy na lokale mieszkalne,

-         wymianę stropu.

• ulic i chodników,

• terenów zielonych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 456
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40