Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
01 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/1/2004 - w sprawie powołania zespołu do zinwentaryzowania obiektów – urządzeń należących do Gminy Prudnik, zlokalizowanych na ciekach wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2004)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-03-09 08:05:34, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 0152/1/2004
Burmistrza Prudnika
z dnia 28 stycznia 2004 r.


w sprawie powołania zespołu do zinwentaryzowania obiektów – urządzeń należących do Gminy Prudnik, zlokalizowanych na ciekach wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa
§ 1
1. Powołuję zespół do zinwentaryzowania obiektów - urządzeń należących do
Gminy Prudnik, zlokalizowanych na ciekach wodnych stanowiących
własność Skarbu Państwa w składzie:
1/ Tomasz Kosiński – przewodniczący zespołu
2/ Władysław Podróżny
3/ Henryk Szmulik
4/ Jerzy Trzmielewski
5/ inne osoby w miarę potrzeb
2. Inwentaryzacja stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za grunty pod
wodami.
§ 2

Ustalam następujący zakres prac zespołu:
Etap I
Przeprowadzenie przeglądu obiektów- urządzeń w terenie.
Przeglądu należy dokonać przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Prudniku.
Etap II
Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.
Etap III
Przygotowanie umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 3

Ustalam termin realizacji prac określonych w § 2 od 02 lutego do 01 marca 2004 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 876
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1130

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40