Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 145/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-07-21 10:24:42, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE NR 145/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 4 lipca 2003 r.
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806), art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543. z 2002 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058 z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 873) oraz § 2 Uchwały Nr XXXIII/268/93 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 2 września 1993 r. w sprawie wyposażenia w majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:


§ 1.Wyraża się zgodę na przeniesienie własności nieruchomości oznaczonej na mapie nr 4 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 357/93 o pow. 0,3790 ha oraz nieruchomości oznaczonej na mapie nr 8 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 233/24 i 328/25 o łącznej pow. 0,2408 ha o wartości 51.200,00 zł na rzecz Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z o. o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku na pokrycie udziałów w formie aportu w kapitale zakładowym Spółki.


§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 473
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 638

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka z powodu błędnego sortowania.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40