Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
354 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/354/2005 - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2005-01-21 12:52:03, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXXIII/354/2005

R a d y  M i e j s k i e j  w  Prudniku

z dnia 18 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Łące Prudnickiej.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055,Nr 116, poz.1203) i art. 59 ust.1 w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572. Nr 273 poz.2703 Nr 281 poz.2781 ) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2005r. zamierza się zlikwidować Szkołę Filialną w Łące Prudnickiej z siedzibą w Łące Prudnickiej Nr 166 o strukturze organizacyjnej klas I – III podporządkowaną Publicznej Szkole Podstawowej w Moszczance wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.

 

§ 2. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Moszczance wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 451
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40