Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
109 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/109/99 - W sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-12-27 11:34:59, dokument aktualny]


Uchwała Nr VIII/109/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 maja 1999r.

W sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. nr 21 poz. 124, nr 43 poz. 253, z 1994r. nr 98, poz. 471, z 1997r. nr 9 poz. 43, nr 28 poz. 153 z 1998r. nr 162 poz. 1118 i poz. 1126 / Rada Miejska w Prudniku uchwala co następuje:

§1


Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku do dokonywania za pracodawcę wobec przewodniczącego Zarządu Gminy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących:
1. sporządzenia aktu o nawiązywaniu stosunku pracy z wyboru dokonanego przez Radę Miejską.
2. przyznawania nagród i wyróżnień
3. wyrażania zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
4. udzielania urlopów i zwolnień od pracy przewidzianych w Kodeksie pracy
5. wykonywania czynności i przyznawania świadczeń związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy

§2


Przewodniczący Rady o czynnościach określonych w §1 dokonanych wobec Przewodniczącego Zarządu informują Radę Miejską na najbliższej sesji.

§3


Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prudniku.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 708
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 893

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40