Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
108 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/108/99 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu iasta i Gminy w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-12-27 10:42:48, dokument aktualny]


Uchwała nr VIII/108/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 maja 1999 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu iasta i Gminy w Prudniku.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 nr 123 poz. 775 z 1998 r. nr 155 poz. 1014 i nr 162 poz. 1126) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała nr XXXIV/292/97 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku zmieniona uchwałami nr XXXVII/311/97 z dnia 28 sierpnia 1997 r. nr XLII/363/98 z dnia 1998 r. nr XLVII/392/98 z dnia 28 maja 1998 r.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku i wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku.doc (rozmiar 121,50 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-27 09:04:53, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 728

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 914

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Uzupełniono zapis nagłówka.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40