Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
107 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/107/99 - W sprawie wysokości opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-12-21 08:40:16, dokument aktualny]


Uchwała Nr VIII/107/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 maja 1999r.
W sprawie wysokości opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. nr 60 poz. 369, z 1998r. nr 106 poz. 668/ Rada Miejska w Prudniku uchwala co następuje:

§1


Ustala się opłatę za znakowanie zwierząt poprzez złożenie znaku identyfikacyjnego /kolczyka/ w wysokości 2,00 zł.

§2


Ustala się opłatę za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt:
1. jednostkowego wystawionego dla zwierząt oznakowanych poprzez założenie znaku identyfikacyjnego /kolczyka/ w wysokości – 1,00 zł.
2. zbiorczego wystawianego dla świń rzeźnych przeznaczonych do uboju:
a. od 1 do 5 sztuk w wysokości – 1,00 zł.
b. od 6 do 10 sztuk w wysokości – 2,00 zł.
c. powyżej 10 sztuk w wysokości – 3,00 zł

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych gminy Prudnik, na tablicy ogłoszeń w UMiG w Prudniku oraz w prasie lokalnej.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 710
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 903

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40