Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
078 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/78/99 - Zmieniając uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remont budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-12-14 08:20:26, dokument aktualny]


Uchwała VII/78/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 1999r.
Zmieniając uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remont budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r.


Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 9 litera „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 78 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. nr 13 poz. 74, nr 58 poz. 261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 622 z 1997r. nr 9 poz. 43, nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686, nr 113 poz. 734, nr 123 poz. 755 z 1998r. nr 155 poz. 1014, nr 162 poz. 1126) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) Rada Miasta uchwala co następuje:§1W uchwale Nr XLI/339/97 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 grudnia 1997r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na remont budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prudnik, uszkodzonych w wyniku powodzi w 1997r., zmienionej uchwały Nr VI/69/99 z dnia 11 marca 1999r. w §3 wyrazy: „w okresie 10 lat począwszy od 2000r.” zastępuje się wyrazami: „w okresie 10 lat począwszy od 2000r.”§2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.


§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 642
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 801

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40