Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
318 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/318/2004 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-12-08 12:24:27, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr XXX/318/2004

R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u

z dnia 30 listopada 2004r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

 

                                    

                                    

      Na podstawie art. 4   ust. 2 i 5  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r, Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003r, Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004r, Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2

  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Pict0010.JPG (rozmiar 151,43 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-09 08:57:10, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0009.JPG (rozmiar 85,83 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-09 08:56:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0008.JPG (rozmiar 292,15 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-09 08:56:23, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0007.JPG (rozmiar 283,40 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-09 08:55:35, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0006.JPG (rozmiar 289,10 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-09 08:55:12, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0005.JPG (rozmiar 176,13 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-09 08:54:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0004.JPG (rozmiar 186,32 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-09 08:54:06, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0003.JPG (rozmiar 250,54 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-09 08:53:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • Pict0002.JPG (rozmiar 43,77 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-12-09 08:53:24, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 490
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40