Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/82/99 - W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szybowicach i powołania komisji konkursowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-11-18 09:23:20, dokument aktualny]


Uchwała Nr VII/82/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 1999r.W sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szybowicach i powołania komisji konkursowej.


Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 1996r. nr 67 poz. 329, nr 106 poz. 496, z 1997r. nr 28 poz. 153, nr 141 poz. 943, z 1998r. nr 117 poz. 759 i nr 162 poz. 1126) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. nr 13 poz. 74, nr 58 poz. 261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 622 i z 1997r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734, nr 123 poz. 775, z 1998r. nr 155 poz. 1014 i nr 162 poz. 1126) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1


Określa się regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w SZybowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły powołuje się komisję w składzie:
1. Cz. Dumkiewicz przewodniczący – przedstawiciel Gminy Prudnik
2. M. Wicherek członek – przedstawiciel Gminy Prudnik
3. Z. Wróblewski członek – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu
4. M. Buśko członek – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu
5. R. Kotlińska członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
6. R. Kuzak członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
7. M. Drozdowska członek – przedstawiciel rady rodziców
8. J. Gołębiowska członek – przedstawiciel rady rodziców
9. J. Brzezińska członek – przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP
10. A. Dymnicki członek – przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 714

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 878

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.

Rejestr zmian podstrony:
 • 082 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/82/99 (AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-05 08:29:05 do 2004-11-18 09:23:20]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40