Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
083 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/83/99 - W sprawie określenia regulaminu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-11-15 13:52:14, dokument aktualny]


Uchwała Nr VII/83/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 1999r.W sprawie określenia regulaminu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku oraz powołania komisji konkursowej.


Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329, nr 106 poz. 496, z 1997r. nr 28 poz. 153, nr 141 poz. 943, z 1998r. nr 117 poz. 759 i nr 162 poz. 1126) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. nr 13 poz. 74, nr 58 poz. 261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 622 i z 1997r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686, nr 113 poz. 734, nr 123 poz. 775, z 1998r. nr 155 poz. 1014 i nr 162 poz. 1126) Rada Miejska w Prudniku uchwala co następuje:

§1


Określa się regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Prudniku powołuje się komisję konkursową w składzie:

1. Sąkól E. przewodniczący – przedstawiciel Gminy Prudnik
2. Piasecki L. członek – przedstawiciel Gminy Prudnik
3. Wróblewski Z. członek – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu
4. Buśko M. członek – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Opolu
5. Dudacztk T. członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
6. Dąbrowski Z. członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
7. Szott B. członek – przedstawiciel rady rodziców
8. Maksymiuk D. członek – przedstawiciel rady rodziców
9. Brzezińska J. członek – przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP
10. Wasilewska W. członek – przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 616
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 791

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40