Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
067 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/67/99 - w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-11-03 08:15:43, dokument aktualny]


Uchwała nr VI/67/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 marca 1999 r.


w sprawie zasad wnoszenia udziałów do spółki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 nr 123 poz. 775 z 1998 r. nr 155 poz. 1014 nr 162 poz. 1126) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Wnoszenie udziałów do Jednoosobowych Spółek Gminy Prudnik: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Energetyki Cieplnej odbywa się według następujących zasad:
1. Udziały wnoszeone są jako wkłady:
a) pieniężne - pochodzące z rozliczeń należności i wierzytelności przejmowanego majątku,
b) niepieniężne - aporty, w postaci mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji ze środków Gminy Prudnik, środków własnych spółki, bądź przejętego przez gminę od innych jednostek, a służącego realizacji zadań statutowych spółki.
2. Wartość wnoszonych udziałów do spółki nie może przekraczać jednorazowo kwoty 500.000 złotych.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 649
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 957

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40