Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/66/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-11-03 07:59:33, dokument aktualny]


Uchwała nr VI/66/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 10 marca 1999 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1994 r. nr 1 poz. 3 z 1996 r. nr 91 poz. 409 z 1997 r. nr 43 poz. 272 nr 137 poz. 926 z 1998 r. nr 108 poz. 681) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr V/37/94 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie inkasa podatku rolnego § 3 otrzymuje brzmienie:
" Inkasenci w poszczególnych sołectwach otrzymują wynagradzanie za inkaso w następującej wysokości:

1) Czyżowice - 4,0 %
2) Dębowiec - 7,7 %
3) Łąka Prudnicka - 4,0 %
4) Mieszkowice - 4,0 %
5) Moszczanka - 4,0 %
6) Niemysłowice - 4,0 %
7) Piorunkowice - 5,5 %
8) Rudziczka - 4,0 %
9) Szybowice - 4,0 %
10) Wierzbiec - 4,5 %
- od sumy zainkasowanych kwot."

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych Gminy Prudnik oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prudniku i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 653
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 803

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40