Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
055 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/55/99 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-10-25 13:15:33, dokument aktualny]


Uchwała nr VI/55/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 marca 1999 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 121 poz. 770 z 1998 r. nr 106 poz. 668) i § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzenia ścieków (Dz. U. nr 151 poz. 716 z 1998 r. nr 132 poz. 862) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr XXXIX/327/97 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków zmienionej uchwałą nr XLVIII/413/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. w § 1 wprowadza się nastepujące zmiany:

1) w pkt. 1:
a) w ppkt. a kwotę "1,70 zł" zastępuje się kwotą "1,89 zł"
b) w ppkt. b kwotę "2,65 zł" zastępuje się kwotą" "2,97 zł"

2) w pkt. 2:
a) w ppkt. a kwotę "0,75 zł" zastępuje się kwotą "0,82 zł"
b) w ppkt. b kwotę "1,40 zł" zastępuje się kwotą "1,54 zł"

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 733
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 903

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40