Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
096 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/96/99 - W sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-09-29 14:00:18, dokument aktualny]


Uchwała Nr VIII/96/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 maja 1999r.
W sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Karola Świerczewskiego w Prudniku.


Na podstawie art. 36 a ust. 5 z dnia 7 września 1991r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67 poz. 329, nr 106 poz. 496 z 1997r. nr 28 poz. 153, nr 141 poz. 943, z 1998r. nr 117 poz. 759 i nr 162 poz. 1126) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 i z 1997r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 nr 123 poz. 775 z 1998r. nr 155 poz. 1014 i nr 162 poz. 1126) Rada Miejska w Prudniku Uchwała co następuje:

§1


W składzie osobowym komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku uchwałą Nr VII (83) 99 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 1999r. dokonuje się następujących zmian:

1. ze składu komisji odwołuje się pana Dąbrowskiego Zbigniewa – przedstawiciela rady pedagogicznej.
2. w skład komisji powołuje się panią Brudniak Jolantę – przedstawiciela rady pedagogicznej

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§3


Uchwała wchodzi w żucie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 639
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 821

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40