Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
090 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/90/99 - Zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-09-03 10:38:20, dokument aktualny]


Uchwała Nr VII/90/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 1999r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. nr 13 poz. 74, nr 58 poz261, nr 106 poz. 496, nr 132 poz. 622 z 1997r. nr 9 poz. 43, nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686, nr 113 poz. 734, nr 123 poz. 775, z 1998r. nr 155 poz. 1014 i nr 162 poz. 1126) w związku z §48 ust. 3 Statutu Gminy Prudnik, Rada Miejska w Prudniku uchwala co następuje:

§1W załączniku do uchwały Nr XX/176/96 Rada Miejska w Prudniku z dnia 25 stycznia 1996r. w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku w §6 wprowadza się następujące zmiany:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zarządem kieruje dyrektor przy pomocy dwóch zastępców”
2. Dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „ 1a. Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy”
3. w ust. 4 w pkt. 1 wyrazy „powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora” zastępuje się wyrazami: „zatrudnia i zwalnia zastępcę dyrektora”.
4. Zmiana obowiązuje do czasu zatrudnienia Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych§2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.


§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 672
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 842

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40