Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/99 - w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-26 11:45:45, dokument aktualny]


Uchwała nr VI/47/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 11 marca 1999 r.


w sprawie tworzenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku prowadzonego przez Gminę Prudnik.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 nr 106 poz. 496 z 1997 r. nr 28 poz. 153 nr 141 poz. 943 z 1998 r. nr 117 poz. 759 nr 162 poz.1126) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 nr 123 poz. 775 z 1998 r. nr 155 poz. 1014 nr 162 poz. 1126 oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. nr 12 poz. 96) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Tworzy się z dniem 1 września 1999 r. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Prudniku przy ul. Armii Krajowej 1 zwane dalej "gimnazjum".

§ 2


Obwód gimnazjum obejmuje ulice i sołectwa określone w załączniku do uchwały.

§ 3


Organizację gimnazjum określi statut nadany odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. do Uchwały.doc (rozmiar 235,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:35:30, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 808

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1025

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Uzupełniono zapis nagłówka.

 • Rejestr zmian podstrony:
 • 047 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/47/99 (AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-11-06 14:34:26 do 2004-08-26 11:45:45]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40