Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
021 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/21/98 - w sprawie opłaty administracyjnej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-23 14:05:03, dokument aktualny]


Uchwała nr IV/21/98
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 grudnia 1998 r.


w sprawie opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 litera c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9 poz. 31 nr 101 poz. 444 z 1992 r. nr 21 poz. 86 z 1994 r. nr 123 poz. 600 z 1996 r. nr 91 poz. 409 nr 149 poz. 704 z 1997 r. nr 5 poz. 24 nr 107 poz. 689 nr 121 poz. 770 i nr 123 poz. 780 z 1998 r. nr 106 poz. 668) w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89 poz. 415 z 1996 r. nr 106 poz. 496 z 1997 r. nr 111 poz. 726 nr 133 poz. 885 nr 141 poz. 943 z 1998 r. nr 106 poz. 668) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


1. Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe polegające na sporządzeniu testamentu:
1) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku w wysokości 130 zł
2) poza siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku w wysokości 145 zł

2. Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe polegające na sporządzaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 40 zł.

§ 2


Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Prudniku przed dokonaniem czynności urzędowej, od której pobierana jest opłata.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 4


Traci moc uchwała nr XLI/343/97 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych Gminy Prudnik, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prudniku oraz w prasie lokalnej i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Ryszard Kwiatkowski


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 774
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 980

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40