Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
020 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/20/98 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-23 13:59:50, dokument aktualny]


Uchwała nr IV/20/98
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 grudnia 1998 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9 poz. 31 nr 101 poz. 444 z 1992 r. nr 21 poz. 86 z 1994 r. nr 123 poz. 600 z 1996 r. nr 91 poz. 409 nr 149 poz. 704 z 1997 r. nr 5 poz. 24 nr 107 poz. 689 nr 121 poz. 770 i nr 123 poz. 780 z 1998 r. nr 106 poz. 668) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Prudnik w nastepującej wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o ładowności:
a) od 2 ton do 4 ton włącznie - 636 zł
b) powyżej 4 ton do 6 ton włącznie - 889 zł
c) powyżej 6 ton do 8 ton włącznie - 1 016 zł
d) powyżej 8 ton do 10 ton włącznie - 1 144 zł
e) powyżej 10 ton do 12 ton włącznie - 1 397 zł
f) powyżej 12 ton - 1 900 zł

2) od ciągników siodłowych i balastowych - 1 900 zł

3) od przyczep i naczep o ładowności:
a) powyżej 5 ton do 10 ton włącznie - 178 zł
b) powyżej 10 ton do 20 ton włącznie - 254 zł
c) powyżej 20 ton - 508 zł

4) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc - 469 zł
b) powyżej 15 do 30 miejsc - 838 zł
c) powyżej 30 miejsc - 1 208 zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 3


Traci moc uchwała nr XLI/341/97 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych Gminy Prudnik, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prudniku oraz w prasie lokalnej i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Ryszard Kwiatkowski


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 734
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 981

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40