Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
016 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/98 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-20 11:14:15, dokument aktualny]


Uchwała nr III/16/98
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 3 grudnia 1998 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 nr 123 poz. 775) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


W załączniku do uchwały nr II/8/98 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku wprowadza się nastepujące zmiany:

1) w punkcie I:
a) wyrazy " 13 osobowa" zastepuje się wyrazami "15 osobowa".
b) ppkt. 11 otrzymuje brzmienie "Leszek Piątkowski".
c) dodaje się ppkt. 14 i 15 w brzmieniu:
" 14. Heda Reiner.
15. Zapała Jan".
2) w punkcie II:
a) wyrazy "9 osobowa" zastępuje się wyrazami " 11 osobowa"
b) dodaje się ppkt. 10 i 11 w brzmieniu:
" 10. Kluczyński Antoni.
11. Wilejto Jadwiga".
3) w punkcie III:
a) wyrazy " 6 osobowa" zastępuje się wyrazami " 8 osobowa".
b) dodaje się ppkt. 7 i 8 w brzmieniu:
" 7. Małek Roman.
8. Zakowicz Alicja"
4) w punkcie IV:
a) wyrazy "13 osobowa" zastępuje się wyrazami "15 osobowa"
b) dodaje się ppkt. 14 i 15 w brzmieniu:
"14. Suwała Zbigniew
15. Lenart Mieczysław"
5) w punkcie V:
a) wyrazy "4 osobowa" zastępuje się wyrazami " 6 osobowa"
b) dodaje się ppkt. 5 i 6 w brzmieniu:
"5. Bednarski Edward
6. Chmielak Stanisław"
6) w punkcie VI ppkt. 8 otrzymuje brzmienie " 8. Leszek Piątkowski"

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 837
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1098

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40