Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
013 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/98 - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 1998-2002)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-20 07:28:42, dokument aktualny]


Uchwała nr III/13/98
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 3 grudnia 1998 r.


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 nr 13 poz 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 i nr 123 poz. 775) w związku z § 4 ust. 4 statutów sołectw Czyżowice, Debowiec, Mieszkowice, Moszczanka, Niemysłowice, Szybowice, Wierzbiec, Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach: Czyżowice, Dębowiec, Mieszkowice, Moszczanka, Niemysłowice, Szybowice, Wierzbiec w terminie do dnia 28 lutego 1999 r.

§ 2


Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich określają statuty poszczególnych sołectw.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kwiatkowski


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 854
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1121

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40