Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
126 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/126/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-12 11:34:36, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XIII/126/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 16 września 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik.


Na podstawie art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000r Nr 46,poz.543,z 2001r. Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984,Nr 126,poz.1070,Nr 130,poz.112,Nr 153,poz.1271,Nr 200,poz.1682,Nr 240,poz.2058,z 2003r. Nr 1,poz.15 i Nr 80,poz.717,720 i 721) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Prudnik na rzecz Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej darowizny nieruchomości oznaczonej na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2740/3 o powierzchni
0,0015 ha.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 665
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 992

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40