Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
143 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/143/2003 - w sprawie udzielenia bonifikaty
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-12 08:41:37, dokument aktualny]


Uchwała nr XIV/143/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 23 października 2003r.


w sprawie udzielenia bonifikaty

Na podstawie art.73 ust.3 w związku z art.68 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000r. Nr 46,poz.543,z 2001r. Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800 z 2002r. Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.6767,Nr 113,poz.984,Nr 126,poz.1070,Nr 130,poz.1112, Nr 153,poz.1271,Nr 200,poz.1682,Nr 240,poz.2058, z 2003r.Nr 1, poz.15 i Nr 80,poz.717,720 i 721) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Wyraża sie zgodę na udzielenie 50 % bonifikaty od pierwszej opłaty i od opłat rocznych za oddanie w uzytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku następujacych działek :
1) działki oznaczonej na mapie nr 6 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 750/120 o pow.0,0571
2) działki oznaczonej na mapie nr 10 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1812/142 o pow.0,0004 ha
3) działki oznaczonej na mapie nr 10 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1810/152 o pow.0,0035 ha
4) działki oznaczonej na mapie nr 10 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1816/139 o pow.0,0005 ha
5) działki oznaczonej na mapie nr 11 - obręb Prudnik – numerem pomiarowym 995/201 o pow.0,0111 ha
6) działki oznaczonej na mapie nr 7 obręb Prudnik – numerem pomiarowym 731/140 o pow.0,0590 ha
7) działki oznaczonej na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2725/12 o pow.0,0312 ha
8) działki oznaczone na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2724/12 o pow.0,0062 ha

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 654
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 791

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40