Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
146 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/146/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudziczce
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-12 08:26:04, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr XIV/146/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 23 października 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudziczce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 499,z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65 Nr 128 poz. 1176 i Nr 137 poz. 1304 ) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/58/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„ Akt założycielski Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce stanowi załącznik do uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 września 2003 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Załącznik do uchwały 146.doc (rozmiar 40,48 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-29 13:48:14, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 685
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 895

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Uzupełniono zapis nagłówka.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40