Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
152 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/152/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-11 09:53:10, dokument aktualny]


Uchwała Nr XIV/152/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 23 października 2003 rokuw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.


Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :


§ 1

1. Uznaje się skargę Pana Leszka Sieprawskiego zam. 48 – 200 Prudnik, ul. Traugutta 1/1 z dnia 6 października 2003 r. na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku za bezzasadną.
2. Uzasadnienie bezzasadności skargi stanowi załącznik do uchwały .


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak
Załącznik do uchwały Nr XIV/152/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 23 października 2003 r.U Z A S A D N I E N I E


Rada Miejska w Prudniku po rozpatrzeniu skargi Pana Leszka Sieprawskiego zam. 48 – 200 Prudnik, ul. Traugutta 1/1 , z dnia 25.10.2003 r. na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku, stwierdza co następuje:
1. W 1998 r. Pan Leszek Sieprawski został ujęty na liście zamian lokali mieszkalnych o złym stanie technicznym. W międzyczasie ZBK wykonał w jego mieszkaniu prace remontowe polegające między innymi na wykonaniu nowych tynków, remontu podłogi, położeniu wykładzin, wymianie grzejnika oraz wykonaniu wentylacji. Zły stan mieszkania spowodowany był między innymi niewłaściwą jego eksploatacją przez lokatorów.
2. W sierpniu 2003 r. skarżący otrzymał przydział mieszkania przy ul. Kolejowej 24/10, co było zgodne z jego wcześniejszymi wnioskami. ZBK wezwał skarżącego do uregulowania zaległości czynszu za lokal przy ul. Traugutta co w/w uczynił przed podpisaniem nowej umowy na najem lokalu przy ul. Kolejowej.

Reasumując stwierdza się, że Dyrektor ZBK nie przekroczył swoich uprawnień, a wyegzekwowanie zaległego czynszu uznaje się za jak najbardziej zasadne.

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 746
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 879

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40