Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
153 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/153/2003 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-11 08:59:56, dokument aktualny]


Uchwała Nr XIV/153/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 23 października 2003 rokuw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.


Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje :


§ 1

1. Uznaje się skargę Pana Teodora Dąbrowskiego zam. 48 – 200 Prudnik, ul. Morcinka 1 z dnia 25 września 2003 r. na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku za bezzasadną.
2. Uzasadnienie bezzasadności skargi stanowi załącznik do uchwały .


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk SobczakZałącznik do uchwały Nr XIV/153/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 23 października 2003 r.U Z A S A D N I E N I E


Rada Miejska w Prudniku po rozpatrzeniu skargi Pana Teodora Dąbrowskiego zam. 48 – 200 Prudnik, ul. Morcinka 1, z dnia 25.09.2003 r. na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku, stwierdza co następuje:
1. Mieszkanie przy ul. Morcinka 1 zostało przekazane najemcy po wykonaniu w nim przez Gminę Prudnik remontu kapitalnego. Lokal zajmowany jest przez 3 osobową rodzinę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkanie spełnia warunki metrażowe. Skarżący ubiegając się o zamianę mieszkania nie przedłożył zaświadczenia o niepełnosprawności dziecka co oznacza, że wniosek nie mógł być rozpatrzony pozytywnie.
2. Nie jest prawdą, że Dyrektor ZBK „zrobił sobie z pustego mieszkania biuro rachunkowe”. Badając sprawę powyższe nie znalazło potwierdzenia w dostępnych materiałach.
Według oświadczenia Dyrektora ZBK istnieje możliwość zamiany mieszkań pomiędzy stronami tj. bratem Pana T. Dąbrowskiego a jego rodziną. W przypadku złożenia stosownego wniosku przez obie strony oraz udokumentowanie niepełnosprawności dziecka decyzja w tej sprawie będzie pozytywna.
owa podstrona, dodana 2003-10-29


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 658
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 851

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40