Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
120 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/120/2003 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-10 14:38:50, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XII/120/2003
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 28 sierpnia 2003r.


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, z 2001r. Nr 125 poz. 1371, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1816, Nr 216 poz. 1826, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i 721) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1

1.Zalicza się do kategorii dróg gminnych :

1) drogę oznaczoną na mapach nr 5 i nr 6 obręb Łąka Prudnicka jako działki : Nr 786, Nr 793/2, Nr 785/1, Nr 437/3 oraz nadaje się jej nazwę ulica Kwiatowa.
2) drogę oznaczoną na mapie nr 6 obręb Łąka Prudnicka jako działki : Nr 793, Nr 791, Nr 792 oraz nadaje się jej nazwę ulica Młyńska.
3) drogę oznaczoną na mapie nr 6 obręb Łąka Prudnicka jako działka Nr 808 oraz nadaje się jej nazwę ulica Tulipanowa.
4) drogę oznaczoną na mapie nr 6 obręb Łąka Prudnicka jako działka Nr 807 oraz nadaje się jej nazwę ulica Różana.
5) drogę oznaczoną na mapach nr 6 i nr 7 obręb Łąka Prudnicka jako działki: Nr 812, Nr 18/1 oraz nadaje się jej nazwę ulica Czereśniowa.
6) drogę oznaczoną na mapach nr 5 i nr 1 obręb Łąka Prudnicka jako działki: Nr 782/2, Nr 782/1 oraz nadaje się jej nazwę ulica Chocimska.
7) drogę oznaczoną na mapie nr 1 obręb Łąka Prudnicka jako dzialka Nr 783 oraz nadaje się jej nazwę ulica Działkowa.
8) drogę oznaczoną na mapach nr 3, nr 4 i nr 5 obręb Łąka Prudnicka jako działki: Nr 777/1, Nr 777/2, Nr 777/3 oraz nadaje się jej nazwę ulica Jana Pawła II.
9) drogę oznaczoną na mapie nr 3 obręb Łąka Prudnicka jako działki: Nr 779, Nr 776 oraz na mapie Nr 12 obręb Moszczanka jako działka Nr 1026 oraz nadaje się jej nazwę ulica Polna.
10) drogę oznaczoną na mapie Nr 12 obręb Moszczanka jako działka Nr 923 oraz nadaje się jej nazwę ulica Graniczna.
11) drogę oznaczoną na mapie nr 3 obręb Łąka Prudnicka jako działka Nr 798 oraz nadaje się jej nazwę ulica Wiśniowa.
12) drogę oznaczoną na mapie nr 2 obręb Łąka Prudnicka jako działki: Nr 248/1, Nr 248/2, Nr 246/1, Nr 805/1, Nr 805/2 oraz nadaje się jej nazwę ulica Słowicza.
13) drogę oznaczoną na mapie nr 2 obręb Łąka Prudnicka jako działki: Nr 240/14, Nr 240/22 oraz nadaje się jej nazwę ulica Topolowa.
14) drogę oznaczoną na mapie nr 2 obręb Łąka Prudnicka jako działka Nr 804 oraz nadaje się jej nazwę ulica Sportowa.
15) drogę oznaczoną na mapie nr 2 obręb Łąka Prudnicka jako działka Nr 803 oraz nadaje się jej nazwę ulica Wąska.
16) drogę oznaczoną na mapie nr 2 obręb Łąka Prudnicka jako działka Nr 801 oraz nadaje się jej nazwę ulica Krótka.
17) drogę oznaczoną na mapie nr 4 obręb Łąka Prudnicka jako działka Nr 796 oraz nadaje się jej nazwę ulica Szkolna.
18) drogę oznaczoną na mapie nr 4 obręb Łąka Prudnicka jako działki: 797, Nr 895 oraz nadaje się jej nazwę ulica Nowa.
19) drogę oznaczoną na mapie nr 1 obręb Łąka Prudnicka jako działka Nr 789 oraz nadaje się jej nazwę ulica Kasztanowa.
20) drogę oznaczoną na mapie nr 1 obręb Łąka Prudnickwa jako dzialka Nr 788 oraz nadaje się jej nazwę ulica Słoneczna.

2. Lokalizację ulic określonych w ust. 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika
.
§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 879
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1185

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40