Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
161 - Uchwała Rady Miejskiej nr XV/161/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-10 13:32:30, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XV/161/2003
R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u
z dnia 27 listopada 2003r


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale  użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XII/100/95 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 1995r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik, zmienionej uchwałami : Nr XIX/158/95 z dnia 28 grudnia 1995r., Nr XXXVII/309/97 z dnia 28 sierpnia 1997r., Nr XIV/207/99 z dnia 27 grudnia 1999r., Nr XXIX/399/2001 z dnia 28 lutego 2002r., Nr XXXVI/512/2001 z dnia 27 września 2001r., część I „Minimalne stawki czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik za 1 m2 powierzchni (bez podatku VAT) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Zał. do Uchwały nr 161.doc (rozmiar 63,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-12-04 13:11:40, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 746
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 896

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Uzupełniono zapis nagłówka.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40