Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
118 - Uchwała Rady Miejskiej nr XII/118/2003 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-08-10 13:27:49, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XII/118/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 28 sierpnia 2003r.


w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik.

Na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.Nr 111,poz.724, z 1998r. Nr 106,poz.668,Nr 113,poz.715,z 2000r. nr 12 ,poz.136,z 2001r. Nr 3, poz.21,Nr 111,poz.1194 z 2002r. Nr 135 poz.1141) w zwiazku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierzat (Dz.U.Nr 116 poz.753) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje :

§ 1


Na terenie Gminy Prudnik w 2004r. odbędzie się w dniach : 15 stycznia,12 lutego,4 marca,8 kwietnia,6 maja,3 czerwca,1 lipca,5 sierpnia, 2 września, 7 października,4 listopada, 2 grudnia wyłapywanie bezdomnych psów.

§ 2


Wyłapywanie bezdomnych psów wykonywać będą pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej przy udziale strażników Straży Miejskiej w Prudniku.
§ 3


Wyłapywane zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Konradowej , gmina Nysa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 634
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 952

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40