Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
090 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/90/2003 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-07-26 10:11:19, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XI/90/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62,poz.558,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214 ,poz.1806) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym na działce oznaczonej na mapie nr 10 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1471/63 , składającego się z jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 46,40m2 z przynależną piwnicą o pow.5,46m2 objętego księgą wieczystą Kw. nr 41640 wraz z związanymi z własnością tego lokalu udziałami wynoszącymi 9/100 części we własności wspólnych części budynku i działki gruntu objętych księgą wieczystą Kw. nr 41107.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 664

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1251

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono zapis nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40