Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 100/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-07-17 08:48:54, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 100/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 21 marca 2003 r.


w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 154, poz 1271 i nr 214, poz. 1806/ Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik pod obiektami wykorzystywanymi na cele handlowe.
1. Przyjmuje się podział miasta na pięć stref

Strefa I
stawka czynszu 19,00 zł/m2 miesięcznie
ulice - plac handlowy przy ul. Jagiellońskiej

Strefa II
stawka czynszu 3,50 zł/m2 miesięcznie
ulice - Damrota, Plac Zamkowy, Ratuszowa, Rynek, Sobieskiego, Zamkowa, Plac Wolności, Wąska, Plac Szarych Szeregów, Batorego do mostu, Piastowska.

Strefa III
stawka czynszu 2,60 zł/m2
ulice - Batorego za mostem, Tabory, Górna, Inwalidów Wojennych, Jagiellońska - bez placu handlowego, Plac Farny, Tkacka, Armii Krajowej, Kopernika, Kościelna, Skowrońskiego, Wyszyńskiego, Pocztowa, Kościuszki.

Strefa IV
stawka czynszu 1,90 zł/m2 miesięcznie
ulice - Chrobrego, Królowej Jadwigi, Młyńska, Nyska, Powstańców Śląskich, Szkolna, Traugutta, Grunwaldzka, Jesionkowa, Strzelecka, Kolejowa.

Strefa V
stawka czynszu 1,40 zł/m2 miesięcznie
ulice - wszystkie pozostałe

2. Stawki czynszu dzierżawnego na terenie wsi ustala się według stawki określonej w ust. 1 - strefa V.

§ 2


1. Ustala się miesięczne stawki czynszu:
1/ pod garażami w wysokości 0,33 zł/m2
2/ pod komórkami gospodarczymi z wyłączeniem komórek stanowiących pomieszczenia zamienne za brak piwnicy w wysokości 0,22 zł/m2

2. Ustala się stawkę roczną:
1/ za grunty wykorzystywane na cele ogrodów przydomowych w wysokości 0,11 zł/m2
2/ za grunty inne niż wymienione w nieniejszej uchwale w wysokości stawki minimalnej 0,01 zł/m2
3/ za grunty użytkowane rolniczo w wysokości 3% wartości gruntu rolnego ustalonej w kwintalach żyta

3. Ustala się stawkę dzienną za dzierżawę gruntów:
1/ pod Wesołe Miasteczko w wysokości 55 zł
2/ pod Cyrk w wysokości 330 zł
3/ pod strzelnicę sportową w wysokości 33 zł

§ 3


Traci moc uchwała nr 1038/2001 Zarządu Miejskiego w Prudniku z dnia 06 marca 2001 r.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2003 r.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 635
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40