Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
089 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/89/2003 - w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetergowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-07-20 07:43:34, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XI/89/2003
R a d y m i e j sk i e j w Prudniku
z dnia 26 czerwca 2003 r.


w sprawie zbycia części nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetergowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r. nr 23,poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 i Nr 214,poz.1806) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000 r. Nr 46,poz.543 z 2001r. Nr 129,poz.1447,Nr 154,poz.1800 z 2002r. Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984,Nr 126,poz.1070,Nr 130,poz.1112, Nr 153 poz.1271,Nr 200,poz.1682 i Nr 240,poz.2058 z 2003r. Nr 1 poz.15,Nr 80 poz.717,720 i 721,Nr 96 poz.873) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co nastepuje :

§ 1


1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej gruntu o powierzchni
0,0273 ha z nieruchomości zabudowanej, oznaczonej na mapie nr 9 – obręb
Prudnik – numerem pomiarowym 1093/143 o powierzchni 0,1455 ha
2. Sprzedaż części nieruchomości ma na celu poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9 – obręb Prudnik
- numerem pomiarowym 1091/143 – przyległej do nieruchomości, której
część stanowi przedmiot zbycia.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 583
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1106

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40