Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
088 - Uchwała Rady Miejskiej nr XI/88/2003 - w sprawie obciążenia nieruchomości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-07-20 07:39:41, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XI/88/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 26 czerwca 2003r.


w sprawie obciążenia nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,z 2002r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 ) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :


§ 1


Wyraża sie zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej, oznaczonej na mapie nr 10 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 1827/336 o powierzchni 0,1173 ha służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiednich oznaczonych na mapie na 10 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi :
- 1826/336 o powierzchni 0,2262 ha
- 1828/336 o powierzchni 0,1614 ha
celem umożliwienia właścicielowi tych nieruchomości przejazdu i przechodu do ul. Szkolnej .

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 632

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1134

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40