Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
083 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/83/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-07-01 12:55:23, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr X/83/2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 maja 2003r


w sprawie zbycia nieruchomościNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,. Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129 poz. 1447 ,Nr 154 poz.1800, z 2002r Nr 25 poz. 253 ,Nr 74 poz.676,Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.
2058 z 2003r Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz 717, 720 i 721) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :


§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej na mapie nr 10 –
obręb Prudnik - numerem pomiarowym 1825/336 o powierzchni 0,1965 ha, poprzez
wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego do Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 682
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1199

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40