Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
081 - Uchwała Rady Miejskiej nr X/81/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-07-01 11:30:31, dokument aktualny]


Uchwała nr X/81/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 maja 2003 r.


w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984 nr 153, poz. 1271 i nr 214 poz. 1806) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 z 2001 r. nr 129 poz. 1447 nr 154 poz. 1800 za 2002 r. nr 25 poz. 253 nr 74 poz. 676 nr 113 poz. 984 nr 126 poz. 1070 nr 130 poz. 1112 nr 153 poz. 1271 nr 200 poz. 1682 i nr 240 poz. 2058 z 2003 r. i nr 1 poz. 15 nr 80 poz 717,720 i 721) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej działki, oznaczonej na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2550/3 o powierzchni 0,0235 ha.
2. Sprzedaż działki ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonych na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerami pomiarowymi 2452/3, 2534/3 i 2541/3 - przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 627
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 981

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40