Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
075 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/75/2003 - w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-06-30 07:27:18, dokument aktualny]


Uchwała nr IX/75/2003
Rady Miejskiej w Prudnku
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2003 r.

Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. nr 57, poz. 507) w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. nr 46 poz. 499 nr 74 poz. 786 nr 154 poz. 1802 z 2002 r. nr 14 poz. 128 nr 113 poz. 984 nr 127 poz. 1089) rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


1. Tworzy się obwody głosowania w szpitalach i zakładzie pomocy społecznej ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum.


Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum
21 Miasto Prudnik-Szpital nr 1 Prudnik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Opieki Zdrowotnej w Prudniku, Szpital nr 1, ul. Piastowska 64
22 Miasto Prudnik-Szpital nr 2 Prudnik, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Opieki Zdrowotnej w Prudniku, Szpital nr 2, ul. Piastowska 6
23 Miasto Prudnik-Dom Pomocy Społecznej Prudnik, Dom Pomocy Społecznej ul. Młyńska 11


2. Tworzy się obwód głosowania w areszcie śledczym ustalając jego numer, granicę oraz siedzibę obwodowej komisji do spraw referendum:Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum
24 Miasto Prudnik-Areszt Śledczy Prudnik, Areszt Śledczy ul. Kościuszki 7


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 790
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1153

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40