Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
072 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/72/2003 - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-06-29 14:54:26, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr IX/72/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 5 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 2742/3 o powierzchni 0,1437 ha.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 712

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1202

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.

Rejestr zmian podstrony:
 • 072 - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/72/2003 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-16 12:47:59 do 2004-06-29 14:54:26]    
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej nr IX/72/2003 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-23 10:52:48 do 2003-10-16 12:47:59]    
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej nr IX/72/2003, dodana 2003-06-27 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-06-27 14:40:08 do 2003-07-23 10:52:48]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40