Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
066 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/66/2003 - w sprawie działek w drodze bezprzetargowej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 13:38:40, dokument aktualny]


Uchwała nr VIII/66/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie działek w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. u. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 .r nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806) oraz art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r nr 46 poz. 543 z 2001 r. nr 129 poz. 1447 nr 154 poz. 1800 z 2002 r. nr 25 poz. 253 nr 74 poz. 676 nr 113 poz. 984 nr 126 poz. 1070 nr 130 poz. 1112 nr 153 poz. 1271 nr 200 poz. 1682) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


1. Wyraża się zdodę na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2492/3 o powierzchni 0,0361 ha.
2. Sprzedaż działki ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonych na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerami pomiarowymi 2487/3, 2489/3 i 2493/3 - przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2


1. Wyraża się zgodę na zabycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2490/3 o powierzchni 0,0611 ha.
2. Sprzedaż działki ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonych na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerami pomiarowymi 2487/3, 2489/3 i 2491/3 - przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 3


1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej na mapie nr 5 - obrę Prudnik - numerem pomiarowym 2488/3 o powierzchni 0,0430 ha.
2. Sprzedaż działki ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonych na mapie nr 5 - obręb Prudnik - numerami pomiarowymi 2487/3 i 2489/3 - przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 632
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 971

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40