Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/64/2003 - w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 13:35:58, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr VIII/64/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2003


w sprawie zbycia działki w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z 2001 r. Nr129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:


§ 1


1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej na mapie nr 7 -
obręb Prudnik – numerem pomiarowym 733/103 o powierzchni 0,0391 ha.

2. Sprzedaż działki ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
oznaczonej na mapie nr 7 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi działek nr 721/100,
722/100, 723/100 i 726/100 – przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 674

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1166

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.

Rejestr zmian podstrony:
 • 064 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/64/2003 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-16 12:32:12 do 2004-06-11 13:35:58]    
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/64/2003 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-23 11:08:49 do 2003-10-16 12:32:12]    
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/64/2003, dodana 2003-06-27 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-06-27 14:17:42 do 2003-07-23 11:08:49]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40