Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
058 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/58/2003 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 12:07:56, dokument aktualny]


Uchwała nr VIII/58/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 27 marca 2003 r.


w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce

Na Podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806) oraz art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r nr 67 poz. 329 nr 106 poz. 499 z 1997 r. nr 28 poz. 153 nr 141 poz. 943 z 1998 r nr 117 poz. 759 nr 162 poz. 1126 z 200 r nr 12 poz. 136 nr 19 poz. 239 nr 48 poz. 550 nr 104 poz. 1104 nr 120 poz. 1268 nr 122 poz. 1320 z 2001 r nr 111 poz. 1194 nr 144 poz. 1615 z 2002 r. nr 41 poz. 362 nr 113 poz. 984 nr 141 poz. 1185 nr 200 poz. 1683 z 2003 r. nr 6 poz. 65) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Z dniem 1 września 2003 r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce zwany dalej "Zespołem" w skład którego wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudziczce o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-IV,
2) Publiczne Przedszkole w Rudziczce z oddziałami zamiejscowymi w Czyżowicach, Niemysłowicach i Mieszkowicach.

§ 2


Zespołowi zostanie nadany statut odrębną uchwałą.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 622
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 943

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40