Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2003 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 12:07:13, dokument aktualny]


Uchwała nr VI/41/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 30 stycznia 2003 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Prudniku na rok 2003 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

Plan pracy
Rady Miejskiej w Prudniku na 2003 r.
Lp. Termin Tematyka posiedzenia Odp. za
przyg. mat.
Rodzaj
informacji
1. styczeń 2003 r. 1. Prezentacja regionalnego programu operacyjnego woj. Opolskiego 2004-2006 związanego z możliwością korzystania z funduszy strukturalnych i funduszy spójności UE.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Preliminarz wydatków na 2003 r.
3. Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej jednostek podległych gminie, OPS, ŚDS, OSiR, POK, Muzeum, MiG Biblioteka
4. Podjęcie uchwał w spr:bieżących Rady
Burmistrz


Burmistrz


Kierownicy Dyrektorzy jednostek podległych


Przew. Rady
pisemna
pisemna
2. luty 2003 r. 1. Sprawozdania z działalności rzeczowej i finansowej jednostek podległych gminie.
ZUK, GZO, Zakład Obuwia.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Prudnik na 2003 r.
3. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Dyrektorzy Kierownicy jednostek podległych


Burmistrz


Przew. Rady
pisemna


pisemna
3. marzec 2003 1. Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych gminy za 2002 r.
2. Sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej jednostek podległych gminie:ZBK,TBS."Torkonstal", ZWIK,ZEC
3. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Rady.
Burmistrz


Kierownicy jednostek podległych


Przew. Rady
pisemna


pisemna
4. kwiecień 2003 r. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 r.
2. Podjęcia uchwały w spr. udzielenia absolutorium za 2002 r.
3. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Burmistrz


Przew. Rady
pisemna
5. maj 2003 r. 1. Rynek pracy w gminie. Funkcjonowanie przedsiębiorstw
2. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Przew. Rady .
6. czerwiec 2003 r. 1. Informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej służby zdrowia w powiecie prudnickim ze szczególnym uwzględnieniem gminy Prudnik.
2. Funkcjinowanie klubów sportowych na terenie gminy Prudnik. Ocena bazy sportowej. Analiza wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu gminy.
3. Podjęcie uchwał w spr. bieżących.
Dyrektor SPZOZ


Przedst. Klubów Sportowych


Przew. Rady
ustna


pisemna
7. sierpień 2003 r. 1. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półr. 2003 r.
2. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Burmistrz


Przew. Rady
pisemna


pisemna
8. wrzesień 2003 r. 1. Wizytacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych oraz miejskiej oczyszczalni ścieków.
2. Podjęcie uchwał w spr. bieżących
Burmistrz


Przew. Rady
pisemna
9. październik 2003 r. 1. Analiza bezpieczeństwa: bezpieczeństwo p.poż. w gminie Prudnik. Informacja KPP i KPSP
2. Sprawy bieżące
Komendant KPP i KPSP


Przew. Rady
pisemna
10. listopad 2003 r. 1. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Prudnik
2. Podjęcie uchwał w spr. bieżących Rady
Kier. OPS


Przew. Rady
pisemna
11. grudzień 2003 r. 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Rady
2. Podjęcie uchwał w spr. podatków i opłat lokalnych.
Przew. Rady


Burmistrz
pisemna
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 736

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1181

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.

Rejestr zmian podstrony:
 • 041 - Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2003 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-16 11:52:50 do 2004-06-11 12:07:13]    
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej nr VI/41/2003 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-04 15:43:19 do 2003-10-16 11:52:50]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40