Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
032 - Uchwała Rady Miejskiej nr V/32/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 11:56:53, dokument aktualny]


Uchwała nr V/32/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 21 stycznia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 nr 214 poz. 1806) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


Załącznik
do Uchwały nr V/32/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 21 stycznia 2003 r.


Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwałyLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zaspołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem uznanym
za równoważne
inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
. . Stawka podatku
(w złotych)
Stawka podatku
(w złotych)
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 1.330 1.680
18 25 1.340 1.690
25 31 1.350 1.700
31 . 1.360 1.710
Trzy osie
12 40 1.500 1.810
40 . 1.510 2.220


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 678
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1177

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40