Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
029 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002 - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 11:54:44, dokument aktualny]


Uchwała Nr IV/29/2002
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 20 grudnia 2002 r.w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.


Na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1593,z 2002 r. Nr 113,poz.984) związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 20002r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.61,poz.707,z 2001r,
Nr 34,poz.392,z 2002r. Nr 157,poz.1308,Nr 210,poz.1784) Rada Miejska w Prudniku
u c h w a l a , co nastepuje :

§ 1Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Prudnika, na które składa się :
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4437 zł.
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1300 zł.
3) dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie 2294,80 zł.
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie 887,40 zł.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 19 listopada 2002r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 789

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1538

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.

Rejestr zmian podstrony:
 • 029 - Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-10-16 09:16:05 do 2004-06-11 11:54:44]    
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-07-23 10:50:17 do 2003-10-16 09:16:05]    
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej nr IV/29/2002, dodana 2003-06-27 (AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-06-27 13:33:52 do 2003-07-23 10:50:17]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40