Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
051 - Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/51/2003 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 11:52:06, dokument aktualny]


Uchwała nr VIII/51/2003
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" i "i", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z 2002 r. nr 23 poz. 220 nr 62 poz. 558 nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271 nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 art. 110 art. 116 art. 117 art. 118 i art. 124 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok, § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 750 000,00 zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 694
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1176

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40