Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
284 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/284/2004 - w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-09-07 08:07:58, dokument aktualny]


U c h w a ł a  Nr  XXVII/284/2004

R a d y  M i e j s k i e j  w  P r u d n i k u

z dnia 26 sierpnia 2004r

 

w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej

 

      Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2000r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124) Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co następuje :

 

§  1

 

Pozbawia się kategorii drogi gminnej ulicę Nyską w mieście Prudnik o Nr 107203 0 ( most na rzece Prudnik – skrzyżowanie z ulicą Piastowską) o długości 640 m.

§  2

      

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§  3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 590
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40