Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
260 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/260/2004 - w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-07-02 14:21:15, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXV/260/2004

R a d y M i e j s k i e j w Prudniku

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy Prudnik zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operecyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62 poz.557,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

§ 1

  1. Zapewnia się współfinansowanie z budżetu Gminy Prudnik projektu objętego

wnioskiem o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego pn.”Remont nawierzchni boisk sportowych w Publicznej

Szkole Podstawowej Nr 3 w Prudniku”.

2.Wartość brutto projektu wynosi 145.550,88 zł., a wartość wkładu Gminy Prudnik na

jego realizację 21.823,63 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 466
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40