Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
250 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/250/2004 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-14 09:18:42, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXIV/250/2004

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Prudnik na 2004 r. - w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Prudniku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się wydatki o kwotę 18 834,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18 834,00

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej o kwotę 18 834,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18 834,00

- program ochrony środowiska dla Gminy Prudnik o kwotę 14.200,00

- wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych stanu

środowiska. Dokumentowanie stanu środowiska o kwotę 3.000,00

- edukacja ekologiczna – kursy, szkolenia, targi, sympozja,

konferencje, konkursy o kwotę 1.634,00

 

 

Zwiększa się wydatki o kwotę 18 834,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18 834,00

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej o kwotę 18 834,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 18 834,00

utrzymanie zieleni urządzonej na terenach miasta, nasadzenia kwiatowe,

pielęgnacja terenów po przebudowie, utrzymanie miejsc pamięci

narodowej, malowanie ławek, przegląd i remonty urządzeń zabawowych,

wymiana piasku w piaskownicach, zbieranie nieczystości z terenów zielonych

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 473
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40