Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
264 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/264/2004 - w sprawie propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-07-02 14:29:53, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXV/264/2004

R a d y M i e j s k i e j w Prudniku

z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie propozycji zaliczania ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art.7 a ust.1 w związku z art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2000r. Nr 71,poz.838,Nr 86,poz.958, z 2001r. Nr 125,poz.1371, z 2002r. Nr 25,poz.253,Nr 41,poz.365,Nr 62,poz.554,Nr 74,poz.676,Nr 89,poz.804,Nr 113,poz.984,Nr 216, poz.1826 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717 i 721 i Nr 200 poz.1953) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje :

§ 1

Proponuje się zaliczać z dniem 01 stycznia 2005r. następujace ulice w mieście Prudnik :

  1. ul.Rynek- długość 334m
  2. ul.Jagiellońska - długość 281m
  3. ul. Ratuszowa - długość 162m
  4. ul.Piastowska - długość 955m
  5. ul. Szpitalna - długość 255m
  6. ul.Kopernika - długość 73m
  7. ul.Królowej Jadwigi – długość 315m
  8. ul.Damrota - długość 154m
  9. ul.Plac Zamkowy – długość 71m

do kategorii dróg gminnych.

§ 2

Wyznacza się Zarządowi Powiatu w Prudniku termin 21 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały do przedstawienia opinii w sprawie propozycji określonej w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 485
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40