Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
267 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/267/2004 - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2004-07-02 14:31:45, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXV/267/2004

R a d y M i e j s k i e j w Prudniku

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r.,Nr 80 poz.717,Nr 162,poz.1568) Rada Miejska w Prudniku uchwala,co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 4- obręb Czyżowice – numerem pomiarowym 399 o powierzchni 0,0400 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 495
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40