Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
254 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/254/2004 - w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-11 09:28:47, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXIV/254/2004

R a d y M i e j s k i e j w P r u d n i k u

z dnia 3 czerwca 2004r

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997, Nr 28, poz. 153, Nr 141,

poz. 943, z 1998r, Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r, Nr 12, poz. 136,

Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122,

poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1625, z 2002r, Nr 41, poz.362

Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, Nr 6, poz. 65, z 2003r,

Nr 137, poz. 1304) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Prudnik publicznych przedszkoli:

 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku, ul.Mickiewicza 5,
 2. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Prudniku, ul.Piastowska 69,
 3. Publiczne Przedzskole Nr 4 w Prudniku, ul.Mickiewicza 9,
 4. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Prudniku, ul.Podgórna 9a,
 5. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Prudniku, ul.Ogrodowa 1,
 6. Zespół Szkolno Przedszkolny, Publiczne Przedszkolne w Rudziczce, z oddziałami

zamiejscowymi w :

 1. Mieszkowicach,
 2. Czyżowicach,
 3. Niemysłowicach
 1. Zespół Szkolno Przedszkolny, Publiczne Przedszkole w Szybowicach,
 2. Zespół Szkolno Przedszkolny, Publiczne Przedszkole w Moszczance,
 3. Publiczne Przedszkole w Łące Prudnickiej, ul. Głuchołaska 17 z oddziałem

zamiejscowym w Wierzbcu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 578
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40